Pagina 4000
2020-05-22

Informatie en Communicatie Technologie

Technische ICT: computeren en zo...

ICT gaat over het geautomatiseerd verwerken van allerhande informatie met behulp van technologie, dus gegevens verzamelen, bewerken, opslaan en presenteren.

Bij "informatietechnologie" denkt men doorgaans direct aan computertechniek, zowel hardware als software, de hulpapparatuur, de dataopslag en de netwerktechniek, maar allereerst moet er wel een goede systeemanalyse worden gemaakt van het soort, de hoeveelheid informatie en de bedoelde gegevensstroom, voordat er direct een computer wordt gekocht.

De ICT is een relatief recent vakgebied, dat zich razend snel ontwikkelt, onder meer gedreven door de snelle ontwikkelingen in de elektronica. Dit uit zich soms helaas in wildwest gedrag bij het creëren van nieuwe producten, die dan niet altijd aansluiten bij andere producten. Het aanbod van steeds grotere opslagsystemen creëert ook weer een vraag naar het bewaren van steeds meer informatie, maar of die na jaren evolutie van opslagtechnieken nog te lezen is?

Hoewel er een sterke drive is bij de professionele gebruikers om tot standaarden te komen, laten producenten zich daar soms weinig aan gelegen liggen in hun begrijpelijke strijd om de concurrentie voor te zijn. Wel zijn ICT-oplossingen van dominante bedrijven zoals IBM, DEC, HP, Xerox, Intel en Microsoft door de diverse normalisatieorganisaties achteraf in standaarden vastgelegd. De technische universiteiten en vooral de internationale ingenieursvereniging IEEE hebben zich echter altijd voor standaardisatie binnen de ICT zeer ingespannen.